תנ"ך - ישעיהו פרק טז פסוק יא - על־כן מעי למואב ככנור יהמו וקרבי לקיר חרש:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...