תנ"ך - והיה כעוף־נודד קן משלח תהיינה בנות מואב מעברת לארנון:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...