תנ"ך - שמענו גאון־מואב גא מאד גאותו וגאונו ועברתו לא־כן בדיו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...