תנ"ך - ספר ישעיהו פרק יז

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים