תנ"ך - ספר ישעיהו פרק יח

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים