תנ"ך - כי כה אמר ה' אלי אשקוטה ואביטה במכוני כחם צח עלי־אור כעב טל בחם קציר:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...