תנ"ך - ספר ישעיהו פרק יט

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים