תנ"ך - ישעיהו פרק יט פסוק יב - אים אפוא חכמיך ויגידו נא לך וידעו מה־יעץ ה' צבאות על־מצרים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...