תנ"ך - ישעיהו פרק יט פסוק טז - ביום ההוא יהיה מצרים כנשים וחרד ׀ ופחד מפני תנופת יד־ה' צבאות אשר־הוא מניף עליו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...