תנ"ך - ישעיהו פרק יט פסוק יט - ביום ההוא יהיה מזבח לה' בתוך ארץ מצרים ומצבה אצל־גבולה לה':

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...