תנ"ך - ישעיהו פרק יט פסוק כא - ונודע ה' למצרים וידעו מצרים את־ה' ביום ההוא ועבדו זבח ומנחה ונדרו־נדר לה' ושלמו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...