תנ"ך - וסכרתי את־מצרים ביד אדנים קשה ומלך עז ימשל־בם נאם האדון ה' צבאות:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...