תנ"ך - ישעיהו פרק יט פסוק ז - ערות על־יאור על־פי יאור וכל מזרע יאור ייבש נדף ואיננו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...