תנ"ך - ספר ישעיהו פרק ב

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים