תנ"ך - ושח גבהות האדם ושפל רום אנשים ונשגב ה' לבדו ביום ההוא:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...