תנ"ך - ישעיהו פרק ב פסוק ג - והלכו עמים רבים ואמרו לכו׀ ונעלה אל־הר־ה' אל־בית אלהי יעקב וירנו מדרכיו ונלכה בארחתיו כי מציון תצא תורה ודבר־ה' מירושלם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...