תנ"ך - ותמלא ארצו אלילים למעשה ידיו ישתחוו לאשר עשו אצבעתיו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...