תנ"ך - ספר ישעיהו פרק כ

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים