תנ"ך - ספר ישעיהו פרק כא

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים