תנ"ך - ישעיהו פרק כא פסוק יד - לקראת צמא התיו מים ישבי ארץ תימא בלחמו קדמו נדד:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...