תנ"ך - ספר ישעיהו פרק כב

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים