תנ"ך - ישעיהו פרק כב פסוק א - משא גיא חזיון מה־לך אפוא כי־עלית כלך לגגות:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...