תנ"ך - ישעיהו פרק כב פסוק יב - ויקרא אדני ה' צבאות ביום ההוא לבכי ולמספד ולקרחה ולחגר שק:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...