תנ"ך - ישעיהו פרק כב פסוק כג - ותקעתיו יתד במקום נאמן והיה לכסא כבוד לבית אביו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...