תנ"ך - ישעיהו פרק כב פסוק ה - כי יום מהומה ומבוסה ומבוכה לאדני ה' צבאות בגי חזיון מקרקר קר ושוע אל־ההר:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...