תנ"ך - ישעיהו פרק כב פסוק ז - ויהי מבחר־עמקיך מלאו רכב והפרשים שת שתו השערה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...