תנ"ך - ישעיהו פרק כב פסוק ח - ויגל את מסך יהודה ותבט ביום ההוא אל־נשק בית היער:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...