תנ"ך - ספר ישעיהו פרק כג

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים