תנ"ך - הן׀ ארץ כשדים זה העם לא היה אשור יסדה לציים הקימו בחיניו בחוניו עוררו ארמנותיה שמה למפלה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...