תנ"ך - ישעיהו פרק כג פסוק טז - קחי כנור סבי עיר זונה נשכחה היטיבי נגן הרבי־שיר למען תזכרי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...