תנ"ך - ובמים רבים זרע שחר קציר יאור תבואתה ותהי סחר גוים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...