תנ"ך - ספר ישעיהו פרק כד

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים