תנ"ך - צוחה על־היין בחוצות ערבה כל־שמחה גלה משוש הארץ:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...