תנ"ך - ישעיהו פרק כד פסוק ח - שבת משוש תפים חדל שאון עליזים שבת משוש כנור:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...