תנ"ך - ספר ישעיהו פרק כה

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים