תנ"ך - ישעיהו פרק כה פסוק א - ה' אלהי אתה ארוממך אודה שמך כי עשית פלא עצות מרחק אמונה אמן:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...