תנ"ך - ישעיהו פרק כה פסוק י - כי־תנוח יד־ה' בהר הזה ונדוש מואב תחתיו כהדוש מתבן במי במו מדמנה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...