תנ"ך - ישעיהו פרק כה פסוק ג - על־כן יכבדוך עם־עז קרית גוים עריצים ייראוך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...