תנ"ך - ישעיהו פרק כה פסוק ה - כחרב בציון שאון זרים תכניע חרב בצל עב זמיר עריצים יענה: פ

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...