תנ"ך - ספר ישעיהו פרק כו

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים