תנ"ך - ספר ישעיהו פרק כז

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים