תנ"ך - ישעיהו פרק כז פסוק ז - הכמכת מכהו הכהו אם־כהרג הרגיו הרג:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...