תנ"ך - ספר ישעיהו פרק כח

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים