תנ"ך - ישעיהו פרק כח פסוק י - כי צו לצו צו לצו קו לקו קו לקו זעיר שם זעיר שם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...