תנ"ך - ישעיהו פרק כח פסוק ה - ביום ההוא יהיה ה' צבאות לעטרת צבי ולצפירת תפארה לשאר עמו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...