תנ"ך - ספר ישעיהו פרק כט

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים