תנ"ך - ותהי לכם חזות הכל כדברי הספר החתום אשר־יתנו אתו אל־יודע הספר ספר לאמר קרא נא־זה ואמר לא אוכל כי חתום הוא:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...