תנ"ך - ישעיהו פרק כט פסוק יט - ויספו ענוים בה' שמחה ואביוני אדם בקדוש ישראל יגילו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...