תנ"ך - ספר ישעיהו פרק ג

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים