תנ"ך - ביום ההוא יסיר אדני את תפארת העכסים והשביסים והשהרנים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...